Skip to main content

Historia

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” pod egidą Administracji Osiedla "Sadyba" działa od ponad 40 lat. Swoją działalność rozpoczął w roku 1972 od Klubu Seniora w sali przy ul. Konstancińskiej 3. Założycielami Klubu Seniora byli państwo Stanisława i Zbigniew Grollowie. Następnie  w 1973r.  powstał klubik „Gapcio”, który mieścił się w wieżowcu przy ul. Konstancińskiej 1.

W tym samym roku przy ul. Spalskiej 1 otworzył swoje podwoje klub dziecięcy Miki, powstała również modelarnia. W 1979r. oddano w użytkowanie klub Ossa przy ul. Jana III Sobieskiego, który skupiał młodzież i dorosłych. W klubie Ossa oprócz zajęć odbywały się spotkania z artystami, zabawy sylwestrowe, bale karnawałowe oraz różne wystawy. Od roku 1983 do dnia dzisiejszego placówka znajduje się przy ul. Korczyńskiej 6 (dawna świetlica hotelu robotniczego). 

W 1984r.  powstał Klub Malucha, który do dzisiaj pełni rolę „mini” przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Przez wszystkie lata działalności OEK "Sadyba" znalazł swoje stałe miejsce w środowisku lokalnym, a także zdobył uznanie poza granicami osiedla. Udział w różnych przeglądach, konkursach, spartakiadach, organizowanych przez spółdzielczość mieszkaniową oraz zaprezentowane osiągnięcia głównie w dziedzinie artystycznej  w czasie imprez organizowanych przez Wydział Kultury Dzielnicy Mokotów zaowocował zdobyciem licznych nagród.

W 2001r. redakcja tygodnika „Południe Głos Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa” przyznała osiedlu Sadyba dyplom za działalność społeczno – wychowawczą. W tym samym roku OEK "Sadyba" otrzymał nagrodę burmistrza Gminy Warszawa – Centrum za upowszechnianie sztuki. Rezultatem wieloletniej działalności jest fakt, że do placówki trafiają kolejne pokolenia byłych uczestników imprez lub zajęć specjalistycznych.
 

Początki OEK

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” prowadzi swoją działalność w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej oraz działań w dziedzinie sportu i rekreacji. Grupą docelową placówki są osoby od wieku przedszkolnego, aż po seniorów.

W ofercie programowej znajdują się różne formy zajęć: artystyczne, oświatowe i rekreacyjno-sportowe. Poprzez działania artystyczne i edukacyjne uczymy dzieci oraz młodzież kreatywności, samodzielności, ale i współdziałania w grupie. Młodzi ludzie uczestnicząc w zajęciach odkrywają i doskonalą swoje umiejętności, rozwijają też swoją wrażliwość, ciekawość świata i talenty. Dorosłym stwarzamy możliwość samorealizacji w proponowanych przez nas zajęciach i imprezach otwartych.

W OEK "Sadyba" działa biblioteka i czytelnia oraz kluby: klub internetowy, klub malucha, klub seniora. Stałych form działalności jest około dziesięciu dziennie.

W miesięcznej ofercie programowej ośrodka znajdują się liczne imprezy: artystyczne, okolicznościowe, wernisaże, pokazy i prelekcje. Największą popularnością cieszą się imprezy dla dzieci i seniorów mające swoich stałych odbiorców. OEK „Sadyba” od kilkunastu lat organizuje czynny wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

Wśród licznych propozycji kulturalnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców spektakularne sukcesy odnosi impreza plenerowa w parku Stanisława Dygata na Sadybie. Co roku organizujemy festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka z programem artystycznym i sportowo-rekreacyjnym. Ambicją Ośrodka Edukacji Kulturalnej jest wzbogacanie naszej oferty o nowe formy działalności i zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kadra

  • Kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej Małgorzata Sarzyńska
  • Organizator działalności społeczno – wychowawczej Emilia Pątkowska
  • Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych Justyna Lewandowska
  • Organizator kulturalno – wychowawczy Paulina Gręda

Wiersz o Ośrodku Edukacji Kulturalnej „SADYBA” autorstwa mieszkanki naszej Spółdzielni

Historia Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba” od pomysłu Państwa Grollów tak się naprawdę zaczyna. Pani Stanisława i pan Zbigniew wówczas inicjatorami byli i swój własny dobry plan w życie wnet wprowadzili. Ten znany Ośrodek Edukacji prowadzi swą działalność w zakresie upowszechniania kultury, nauki, rozwoju ruchu i sportu oraz rekreacji.

Zajęcia plastyczne, teatralne fotograficzne, muzyka i taniec są najczęściej przez bywalców wybierane i bardzo lubiane. Wszystkie zajęcia są przemyślane i naprawdę dobrze zorganizowane. W miesięcznej ofercie programowej są liczne imprezy artystyczne, okolicznościowe, pokazy, ciekawe spotkania, prelekcje i wernisaże. W Ośrodku „Sadyba” nie ma nudy, czynne są: biblioteka, czytelnia i kluby.

Od kilkunastu lat Ośrodek organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych. Ciekawe wycieczki i inne imprezy dają radość obecnym, wiele wrażeń i wiedzy. Tradycją na osiedlu stały się imprezy plenerowe: festyny z programem artystycznym, imprezy i turnieje sportowe. Przez wszystkie lata swej działalności pracownicy tego Ośrodka mieli wiele powodów do radości i wielkiego, ciepłego zadowolenia wewnętrznego. Ośrodek swą działalność tak organizuje, że kto tu przychodzi, ten dobrze się czuje.

Inne Kluby nie przetrwały, a ten istnieje przez czas cały.

Leontyna Rutkowska