Skip to main content

Historia

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” pod egidą Administracji Osiedla "Sadyba" działa od 50 lat.
W latach 70 , 80 i na początku lat 90 placówka nosiła nazwy: Ośrodek Społeczno-Wychowawczy "Sadyba" następnie Osiedlowy Zespół Społeczno-Kulturalny, od 1997 funkcjonuje pod nazwą - Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba".
Swoją działalność rozpoczął 22 listopada 1972 roku spotkaniem seniorów z Sadyby w Szkole Podstawowej nr 278 - tak powstał Klub Seniora. Założycielami Klubu Seniora byli państwo Stanisława i Zbigniew Grollowie.
W latach 1972-1979 seniorzy spotykali się w Szkole Podstawowej nr 278, w sali przy ul. Konstancińskiej 3 oraz w świetlicy Ogniska TKKF "Spartakus" przy ul. Św. Bonifacego 79.
7 stycznia 1979 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie seniorów w nowej siedzibie w Klubie OSSA przy ul. Jana III Sobieskiego 74/76. 
1 września 1983 roku Klub Seniora został przeniesiony na ul. Korczyńską 6.
W 1973 roku na terenie Osiedla "Sadyba" powstały dwa klubiki: Klubik „GAPCIO”(filia przedszkola nr 311), który mieścił się w wieżowcu przy ul. Konstancińskiej 1 m 1 oraz Klub dziecięcy "MIKI" (dla dzieci w wieku 7 - 12 lat) przy ul. Spalskiej 1.
W tym samym roku powstała również MODELARNIA szkutniczo-lotnicza przy ul. ul. Jana III Sobieskiego 64. W 1979 roku po oddaniu w użytkowanie pomieszczeń w pawilonie przy ul. Jana III Sobieskiego74/76, Klub OSSA skupiał głównie młodzież i dorosłych. W Klubie Ossa oprócz zajęć odbywały się spotkania z artystami, zabawy sylwestrowe, bale karnawałowe oraz różne wystawy.
Od roku 1983 do dnia dzisiejszego placówka znajduje się przy ul. Korczyńskiej 6 (dawna świetlica hotelu robotniczego). 
W 1984 r.  powstał Klub Malucha, który do dzisiaj pełni rolę „mini” przedszkola dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.
Przez wszystkie lata działalności OEK "Sadyba" znalazł swoje stałe miejsce w środowisku lokalnym, a także zdobył uznanie poza granicami osiedla. Udział w różnych przeglądach, konkursach, spartakiadach, organizowanych przez spółdzielczość mieszkaniową oraz zaprezentowane osiągnięcia głównie w dziedzinie artystycznej  w czasie imprez organizowanych przez Wydział Kultury Dzielnicy Mokotów zaowocował zdobyciem licznych nagród.
Rezultatem wieloletniej działalności jest fakt, że do placówki trafiają kolejne pokolenia byłych uczestników imprez lub zajęć specjalistycznych.

Początki OEK

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” prowadzi swoją działalność w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej oraz działań w dziedzinie sportu i rekreacji. Grupą docelową placówki są osoby od wieku przedszkolnego, aż po seniorów.

W ofercie programowej znajdują się różne formy zajęć: artystyczne, oświatowe i rekreacyjno-sportowe. Poprzez działania artystyczne i edukacyjne uczymy dzieci oraz młodzież kreatywności, samodzielności, ale i współdziałania w grupie. Młodzi ludzie uczestnicząc w zajęciach odkrywają i doskonalą swoje umiejętności, rozwijają też swoją wrażliwość, ciekawość świata i talenty. Dorosłym stwarzamy możliwość samorealizacji w proponowanych przez nas zajęciach i imprezach otwartych.

W OEK "Sadyba" działa biblioteka i czytelnia oraz kluby: klub internetowy, klub malucha, klub seniora. Stałych form działalności jest około dziesięciu dziennie.

W miesięcznej ofercie programowej ośrodka znajdują się liczne imprezy: artystyczne, okolicznościowe, wernisaże, pokazy i prelekcje. Największą popularnością cieszą się imprezy dla dzieci i seniorów mające swoich stałych odbiorców. OEK „Sadyba” od kilkunastu lat organizuje czynny wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

Wśród licznych propozycji kulturalnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców spektakularne sukcesy odnosi impreza plenerowa w parku Stanisława Dygata na Sadybie. Co roku organizujemy festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka z programem artystycznym i sportowo-rekreacyjnym. Ambicją Ośrodka Edukacji Kulturalnej jest wzbogacanie naszej oferty o nowe formy działalności i zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kadra

  • Kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej Małgorzata Sarzyńska
  • Organizator działalności społeczno – wychowawczej Emilia Pątkowska
  • Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych Justyna Lewandowska
  • Organizator kulturalno – wychowawczy Paulina Gręda

Wiersz o Ośrodku Edukacji Kulturalnej „SADYBA” autorstwa mieszkanki naszej Spółdzielni

Historia Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba” od pomysłu Państwa Grollów tak się naprawdę zaczyna. Pani Stanisława i pan Zbigniew wówczas inicjatorami byli i swój własny dobry plan w życie wnet wprowadzili. Ten znany Ośrodek Edukacji prowadzi swą działalność w zakresie upowszechniania kultury, nauki, rozwoju ruchu i sportu oraz rekreacji.

Zajęcia plastyczne, teatralne fotograficzne, muzyka i taniec są najczęściej przez bywalców wybierane i bardzo lubiane. Wszystkie zajęcia są przemyślane i naprawdę dobrze zorganizowane. W miesięcznej ofercie programowej są liczne imprezy artystyczne, okolicznościowe, pokazy, ciekawe spotkania, prelekcje i wernisaże. W Ośrodku „Sadyba” nie ma nudy, czynne są: biblioteka, czytelnia i kluby.

Od kilkunastu lat Ośrodek organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych. Ciekawe wycieczki i inne imprezy dają radość obecnym, wiele wrażeń i wiedzy. Tradycją na osiedlu stały się imprezy plenerowe: festyny z programem artystycznym, imprezy i turnieje sportowe. Przez wszystkie lata swej działalności pracownicy tego Ośrodka mieli wiele powodów do radości i wielkiego, ciepłego zadowolenia wewnętrznego. Ośrodek swą działalność tak organizuje, że kto tu przychodzi, ten dobrze się czuje.

Inne Kluby nie przetrwały, a ten istnieje przez czas cały.

Leontyna Rutkowska