Skip to main content

Wynajem sali

Sala max 40 miejsc – 70 zł brutto/godz.

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” oferuje wynajem sali znajdującej się na terenie OEK „Sadyba” w Warszawie, przy ul. Korczyńskiej 6 (parter) o powierzchni 50,52 m ², przystosowaną do organizacji  konferencji, szkoleń, spotkań itp. dla maksymalnie 40 uczestników.  

Nie ma możliwości sprzedaży bezpośredniej oraz podpisywania umów z klientami

Wyposażenie sali stanowi: sprzęt nagłaśniający z możliwością korzystania z mikrofonu, projektor multimedialny + ekran oraz flipchart wraz z mazakami.

Sala max 40 miejsc – 70 zł brutto/godz.

Wynajem sali jest możliwy tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji (nie później niż na 2 tyg. przed terminem planowanego wynajmu) i podpisaniu umowy najmu.

Zobacz salę

Wynajem sali – terminy:

  • Poniedziałek 11:00 – 15:00
  • Wtorek 12:00 - 13:00
  • Środa 11:00 - 16:30
  • Czwartek 12:00 - 14:00, 18:30-21:00
  • Piątek 11:00 - 16:00

Konieczne jest  przed  podpisaniem umowy  bezpośrednie zapoznanie  się ze stanem technicznym sali i jej wyposażenia

Należy również dokonać przedpłaty w wysokości 100% należności najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wynajmu.

Podstawą do wynajęcia Sali jest podpisanie umowy najmu 

  • w przypadku osób mających działalność gospodarczą do umowy potrzebne będzie aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • w przypadku przedsiębiorców  (tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorców tzw. zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  potrzebny będzie odpis z KRS –u i ewentualnie pełnomocnictwa.

Zapytaj o możliwość wynajęcia sali