Skip to main content

Wynajem sali

Sala max 40 miejsc

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” oferuje wynajem sali znajdującej się na terenie OEK „Sadyba” w Warszawie, przy ul. Korczyńskiej 6 (parter) o powierzchni 50,52 m ², przystosowaną do organizacji konferencji, szkoleń, spotkań itp. dla maksymalnie 40 uczestników.  
Wyposażenie sali stanowi: sprzęt nagłaśniający z możliwością korzystania z mikrofonu, projektor multimedialny + ekran oraz flipchart wraz z mazakami.
Informacje ogólne:

  • Najem sali może nastąpić w celu zorganizowania spotkania, zebrania, konferencji lub szkolenia bez możliwości podnajęcia, użyczenia i udostępnienia sali osobom trzecim.
  • Najem sali możliwy jest tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji (co najmniej miesiąc przed terminem planowanego najmu) i podpisaniu umowy najmu.
  • Koszt najmu sali za 1 godzinę zegarową wynosi 300 zł netto.  
  • Nie ma możliwości najmu sali w obiekcie na organizację spotkań tzw. „prezentacji”, „pokazów” – związanych z możliwością nabycia produktów, ofert, wyjazdów, itp. a także prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Informacje szczegółowe w zakładce Zajęcia (*ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORAZ INNYCH FORMACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ „SADYBA”).

Zobacz salę

Zapytaj o możliwość wynajęcia sali