Skip to main content
Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba"

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Od dnia 21 maja 2021 r. prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice – jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.