Skip to main content
01.07.2024 - 09:00
Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba"

LATO W KLUBIE 2024

Termin: 01 lipca 2024 - 26 lipca 2024 - zapisy od 20 maja 2024 r.

Akcja opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie akcji m.in.: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, integracyjne, wyjścia do kina i do muzeum, wycieczki po Warszawie, wyjścia na basen, prelekcje i inne atrakcje. Zapewniamy obiady.
Dzień: poniedziałek - piątek
Godzina: 9.00 - 15.00 
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: I tydzień 200 zł 
Pozostali uczestnicy: I tydzień 300 zł