Skip to main content
Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba"

AKCJA "ZIMA W KLUBIE 2023"

Akcja opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci w wieku 6-12 lat mieszkających w MSM "Energetyka". W programie akcji m.in.: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, integracyjne, wyjścia do kina i do muzeum, wycieczki po Warszawie, prelekcje i inne atrakcje.

Zapewniamy obiady.
Dzień: poniedziałek - piątek
Godzina: 9.00 - 15.00 
Opłata: 
Członkowie MSM "Energetyka" mieszkający na Osiedlu Sadyba: I tydzień 150 zł 
Pozostali uczestnicy: I tydzień 250 zł