OEK Sadyba

16.00, 19 lutego
OEK SADYBA
Korczyńska 6, 02-934 Warszawa

OEK Korczyńska
Zobacz więcej

PRZEMOC WOBEC STARSZYCH. NIE BĄDŹ BIERNYM WIDZEM spotkanie dotyczące kampanii społecznej realizowanej przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy. Kampania adresowana jest do świadków PRZEMOCY, a jej celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec osób starszych i zmotywowanie świadków do reagowania oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc. Zapraszamy