OEK Sadyba

17.00, 23 maja
Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba"

Zapraszamy do udziału w debacie z Funkcjonariuszami Komisariatu Policji Warszawa Wilanów i II Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przedstawicielem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Podczas debaty dyskusja nt. stanu bezpieczeństwa, miejsc niebezpiecznych lub uciążliwych ze względu na występujące zjawiska patologii społecznych, możliwość przedstawienia swojemu dzielnicowemu, rewirowemu SM aktualnych problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku w najbliższym sąsiedztwie.

Przewidywane tematy:

-zaprezentowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie osiedla Sadyba,

-zaprezentowanie informacji nt. aplikacji "Moja Komenda" i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,

-omówienie problematyki oszustw wobec osób starszych.

Zapraszamy do udziału w debacie z Funkcjonariuszami Komisariatu Policji Warszawa Wilanów i II Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przedstawicielem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podczas debaty dyskusja nt. stanu bezpieczeństwa, miejsc niebezpiecznych lub uciążliwych ze względu na występujące zjawiska patologii społecznych, możliwość przedstawienia swojemu dzielnicowemu, rewirowemu SM aktualnych problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku w najbliższym sąsiedztwie.

Przewidywane tematy:

  • zaprezentowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie osiedla Sadyba,
  • zaprezentowanie informacji nt. aplikacji "Moja Komenda" i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
  • omówienie problematyki oszustw wobec osób starszych.