OEK Sadyba

Ośrodek

Historia 

Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba" MSM "Energetyka", prowadzi działalność społeczno-wychowawczą działa pod egidą Administracji Osiedla "Sadyba" od ponad 40 lat.

  • Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” powstał w 1972 r., swoją działalność rozpoczął od Klubu Seniora w Sali przy ul. Konstancińskiej 3. Inicjatorami założenia Klubu Seniora byli państwo Stanisława i Zbigniew Grollowie.
  • W 1973 r. powstał klubik „Gapcio”, który mieścił się w wieżowcu przy ul. Konstancińskiej, również w tym samym roku przy ul. Spalskiej 1 powstał klub dziecięcy Miki.
  • W 1979 r. oddano w użytkowanie klub Ossa przy ul. Jana III Sobieskiego.
  • Od roku 1983 do dnia dzisiejszego placówka znajduje się przy ul. Korczyńskiej 6.
  • W 1984 r. zaczął funkcjonować Klub Malucha, który do dzisiaj pełni rolę „mini” przedszkola dla dzieci w wieku 2,5- 6 lat.

Początki OEK

Stanisława i Zbigniew Grollowie
Stanisława i Zbigniew Grollowie

Teraźniejszość Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” prowadzi swoją działalność w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej oraz działań w dziedzinie sportu i rekreacji. Grupą docelową placówki są osoby od wieku przedszkolnego, aż po seniorów. W ofercie programowej znajdują się różne formy zajęć: artystyczne, oświatowe i rekreacyjno-sportowe. Poprzez działania artystyczne i edukacyjne uczymy dzieci oraz młodzież kreatywności, samodzielności, ale i współdziałania w grupie. Młodzi ludzie uczestnicząc w zajęciach odkrywają i doskonalą swoje umiejętności, rozwijają też swoją wrażliwość, ciekawość świata i talenty. Dorosłym stwarzamy możliwość samorealizacji w proponowanych przez nas zajęciach i imprezach otwartych.

Działa także biblioteka i czytelnia oraz kluby: klub internetowy, klub malucha, klub seniora, klub gier strategicznych. Stałych form działalności jest około dziesięciu dziennie. W miesięcznej ofercie programowej ośrodka znajdują się liczne imprezy: artystyczne, okolicznościowe, wernisaże, pokazy i prelekcje. Największą popularnością cieszą się imprezy dla dzieci i seniorów mające swoich stałych odbiorców. OEK „Sadyba” od kilkunastu lat organizuje czynny wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie wakacji oraz ferii zimowych. Wśród licznych propozycji kulturalnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców spektakularne sukcesy odnoszą imprezy plenerowe w parku Stanisława Dygata na Sadybie. W ramach tych imprez organizujemy festyny z programem artystycznym i sportowo-rekreacyjnym, choinkę oraz w węższym zakresie turnieje sportowe np. piłki nożnej. Raz w roku organizowane są koncerty muzyczne, które odbywają się w kościele pod wezwaniem Św. Jana z Dukli. Ambicją Ośrodka Edukacji Kulturalnej jest wzbogacanie naszej oferty o nowe formy działalności i zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kadra

  • Kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej Małgorzata Sarzyńska
  • Organizator działalności społeczno – wychowawczej Emilia Pątkowska
  • Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych Hanna Lewandowska
  • Organizator kulturalno – wychowawczy Paulina Gręda

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „SADYBA” Historia Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba” od pomysłu Państwa Grollów tak się naprawdę zaczyna. Pani Stanisława i pan Zbigniew wówczas inicjatorami byli i swój własny dobry plan w życie wnet wprowadzili. Ten znany Ośrodek Edukacji prowadzi swą działalność w zakresie upowszechniania kultury, nauki, rozwoju ruchu i sportu oraz rekreacji. Zajęcia plastyczne, teatralne fotograficzne, muzyka i taniec są najczęściej przez bywalców wybierane i bardzo lubiane. Wszystkie zajęcia są przemyślane i naprawdę dobrze zorganizowane. W miesięcznej ofercie programowej są liczne imprezy artystyczne, okolicznościowe, pokazy, ciekawe spotkania, prelekcje i wernisaże. W Ośrodku „Sadyba” nie ma nudy, czynne są: biblioteka, czytelnia i kluby.

Od kilkunastu lat Ośrodek organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych. Ciekawe wycieczki i inne imprezy dają radość obecnym, wiele wrażeń i wiedzy. Tradycją na osiedlu stały się imprezy plenerowe: festyny z programem artystycznym, imprezy i turnieje sportowe. Przez wszystkie lata swej działalności pracownicy tego Ośrodka mieli wiele powodów do radości i wielkiego, ciepłego zadowolenia wewnętrznego. Ośrodek swą działalność tak organizuje, że kto tu przychodzi, ten dobrze się czuje.

Inne Kluby nie przetrwały, a ten istnieje przez czas cały.

Leontyna Rutkowska