OEK Sadyba

10 października (wtorek) 14.00
Cmentarz Bródnowski
Św.Wincentego 83

Św.Wincentego 83

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

                                                           Ks. J. Twardowski

Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą Przyjaciółkę Krystynę Chudzikiewicz.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto był dla nas tak bliski. Krystyna Chudzikiewicz przez 20 lat była kierownikiem Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Sadyba”. Była wspaniałym pracownikiem, profesjonalną organizatorką wielu wydarzeń kulturalnych. Wiek emerytalny nie był dla niej przeszkodą, do końca swoich dni czynnie uczestniczyła w działalności Teatru Propozycji „Dialog” w Koszalinie. Pełna energii, pasji i uśmiechu i właśnie taką ją zapamiętamy.

Żegnaj Krysiu - koleżanki i koledzy oraz Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”.